Telefon
WhatsApp
İnstagram

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

  • Fener mah. 1967. Sk. ÖZLEM APT D:NO:10/3 Muratpaşa/Antalya
  • info@cimimarlik.com
  • 0533 344 46 62- 0532 361 3981
Mimarlık Tarihini kadın bedeni

Mimarlık Tarihini kadın bedeni

Öz
Beden ve cinsiyetçi imgeler tarihsel süreç içerisinde toplumsal cinsiyet kavramlarına
bağlı olarak mimari yapılarda farklı biçimlerde kullanılmıştır. Kadın ve erkeğin toplumsal
rolüne bağlı olarak anaerkil, ataerkil ve eşitlikçi olarak adlandırılan üç dönemde cinslerin mimari temsilleri oluşmuştur. Anaerkil toplum düzeninde kutsal olarak nitelendirilen
kadın bedenine ait dişil, ataerkil dönemde ise erili temsil eden biçimler mimari yapıları
şekillendirmiştir. Toplumsal cinsiyet kavramlarının değişmesi ile yeniden inşa edilen cinsiyet tanımları eşitlikçi dönemde kendi üslubunu üretmiştir. Yapılarda kullanılan beden
ve cinsiyetçi imgeler, cinslerin toplumsal statüsünü, mimarlık ve toplum düzeni arasındaki ilişkiyi okuyabilmek adına tarihin her döneminden günümüze önemli veriler taşımıştır.
Anahtar Kelimeler: Dişil biçim, eril biçim, anaerkil, ataerkil, toplumsal cinsiyet ve
mimarlık.

Mimarlık Tarihi nedir?
06 Mart 2023, 11:10